Tytuł projektu:

„ Innowacyjna technologia produkcji impregnowanych opakowań kartonowych zabezpieczonych przed wilgocią”


Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwó j na lata 2014-2020
wspó łfinansowanego ze środkó w Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoCelem inwestycji technologicznej jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa „ UNIPAK” Spó łka Jawna Ewa i Tomasz Figwer, Stanisław Hojny poprzez wdrożenie własnej nowej technologii, jak dotąd nie stosowanej na świecie – produkcji impregnowanych opakowań kartonowych zabezpieczonych przed wilgocią. W efekcie wdrożenia tej technologii zostanie uruchomiona produkcja dotychczas nie oferowanych na rynku krajowym produktó w – opakowań z impregnowanych tektur cechujących się zwiększoną trwałością w warunkach zewnętrznych charakteryzujących się dużymi wahaniami wilgotności i temperatury. Możliwość uzyskiwania trwałej powłoki hydrofobowej na podłożach papierowych w procesie druku fleksograficznego bez użycia folii, jest przełomową innowacją w branży poligraficznej.

 
Z stysfakcją informujemy o zakonczeniu naszego projektu inwestycyjnego objetego dotacją Unii Europejskiej. Nasza nowa innowacyjna technologia powłoki hydrofobowej jest już stosowana przy wielu produktach naszych Klientów. Zapraszamy do kontaktu po więcej informacji o korzyściach dla kazdego uzytkownika takich opakowań.

Do konca listopada oferujemy opakowania z aplikacja dwustronną w cenie aplikacji jednostronnej.

 

 

Okres realizacji:
1 marzec 2020 r. – 31 grudzień 2023 r.