Z radościa donosimy o zakończeniu w naszej firmie realizacji programu:

 

"Wdrożenie innowacyjnej technologii wysokojakościowego drukowania w powiększonym formacie B1+ w firmie UNIPAK S. J."

 

Projekt realizowany w ramach:

 

działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP osi priorytetowej 2 Gospodarka regionalnej szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 


Okres realizacji: 01.07.2010 r. – 31.12.2012 r.


Dzięki  uruchomieniu nowej technologii od stycznia oferujemy naszym Klientom druk offsetowy z wieloma opcjami uszlachetniania.

Możemy wykonać zlecenia na cienkich i grubych podłożach nawet do 1 mm, w tym mikrofalę typu F. Pokrycia lakierem dyspersyjnym błyszczącym o różnym współczynniku odbijania światła, matowym lakierem olejowym, lakierem akrylowym, efekty typu dripoff, czyli kombinacje dwóch lakierów dających kontrastowe powierzchnie w wybranym obszarze druku. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego po więcej szczegółów.Informujemy o przystąpieniu do następnego zadania inwestycyjnego objętego dotacją z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.


Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy
Działanie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP

Tytuł projektu:

"Wprowadzenie na rynek innowacyjnych w skali kraju produktów przez Drukarnię Unipak"

 

 

Informujemy o przystąpieniu w 2014 roku do realizacji następnego zadania inwestycyjnego objętego dotacją z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej szczegółów.