Tytuł projektu:

„Innowacyjna technologia produkcji impregnowanych opakowań kartonowych zabezpieczonych przed wilgocią”


Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoCelem inwestycji technologicznej jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa „UNIPAK” Spółka Jawna Ewa i Tomasz Figwer, Stanisław Hojny poprzez wdrożenie własnej nowej technologii, jak dotąd nie stosowanej na świecie – produkcji impregnowanych opakowań kartonowych zabezpieczonych przed wilgocią. W efekcie wdrożenia tej technologii zostanie uruchomiona produkcja dotychczas nie oferowanych na rynku krajowym produktów – opakowań z impregnowanych tektur cechujących się zwiększoną trwałością w warunkach zewnętrznych charakteryzujących się dużymi wahaniami wilgotności i temperatury. Możliwość uzyskiwania trwałej powłoki hydrofobowej na podłożach papierowych w procesie druku fleksograficznego bez użycia folii, jest przełomową innowacją w branży poligraficznej.

 

Wkład Funduszy Europejskich:
6 000 000,00 PLN
 

Okres realizacji:
1 marzec 2020 r. – 30 wrzesień 2022 r.