Poza regularnymi opakowaniami o przestrzennym kształcie oferujemy:

- przekładki tekturowe - płaskie lub składane w formę tacy o rozmiarze np. palety,

- kratownice dzielące przestrzeń opakowania na gniazda,

- kątowniki zabezpieczające ładunek z tektur falistych lub prasowanych

- inne wyroby w-g ustaleń

 

 

 

Przykładowe wyroby: