Programy UE

Nasze zrealizowane programy objęte dotacją UE:

1. Rok 2013 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programy Operacyjnego.

2. Rok 2014-2015 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programy Operacyjnego.

3. Innowacyjna technologia produkcji impregnowanych opakowań kartonowych zabezpieczonych przed wilgocią.

Najnowszy zakończony projekt (3):

„ Innowacyjna technologia produkcji impregnowanych opakowań kartonowych zabezpieczonych przed wilgocią”

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwó j na lata 2014-2020 wspó łfinansowanego ze środkó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji: 1 marzec 2020 r. – 31 grudzień 2023 r.

Szczegóły projektu:

Celem inwestycji technologicznej jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa „ UNIPAK” Spółka Jawna Ewa i Tomasz Figwer, Stanisław Hojny poprzez wdrożenie własnej nowej technologii produkcji impregnowanych opakowań kartonowych zabezpieczonych przed wilgocią opracowanej przez Uniwersytet Zielonogórski w wyniku zleconych prac BR

W efekcie wdrożenia tej technologii została uruchomiona produkcja dotychczas nie oferowanych na rynku krajowym produktów – opakowań z obustronnie impregnowanych tektur cechujących się zwiększoną trwałością w warunkach zewnętrznych charakteryzujących się dużymi wahaniami wilgotności i temperatury.

Możliwość uzyskiwania trwałej powłoki hydrofobowej na podłożach papierowych w procesie druku fleksograficznego bez użycia folii, jest przełomową innowacją w branży poligraficznej.

 
Z satysfakcją informujemy o zakończeniu naszego projektu inwestycyjnego objętego dotacją Unii Europejskiej. Nasza nowa innowacyjna technologia powłoki hydrofobowej jest już stosowana przy wielu produktach naszych Klientów.

Zapraszamy do kontaktu po więcej informacji o korzyściach dla każdego użytkownika takich opakowań.

UNIPAK opakowania dla unikalnych produktów.

Nieustannie przekraczamy oczekiwania naszych klientów, dostarczając wysokiej jakości rozwiązania opakowaniowe. Skontaktuj się z nami, aby zacząć!